Kancelaria Radców Prawnych COMPAS

Kancelaria Prawna

Dochodzenie odszkodowań powypadkowych

Kancelaria Prawna Compas


Prosta
droga do
odszkodowania

Kancelaria Prawna Compasul. Piotrkowska 116
90-006 Łódź

info@compas-odszkodowania.pl

Tel. + 48 535 23 23 35
Fax. + 48 42 296 02 58
Porady prawne

Jeśli sprawcą wypadku jest osoba bliska dla poszkodowanego, jak postępować w sprawie o odszkodowanie ?

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym powinna.


Co zrobić w momencie kolizji lub poważnego wypadku komunikacyjnego ?

W momencie zaistnienia nawet drobnej kolizji/stłuczki czy poważniejszego wypadku komunikacyjnego, należy koniecznie wezwać policję oraz spisać oświadczenie sprawcy wypadku (plik do pobrania). W oświadczeniu tym dokładnie określa się uczestników zdarzenia, pojazdy, ich uszkodzenia oraz inne okoliczności. Wskazane jest również spisanie danych świadków zaistniałego wypadku komunikacyjnego. Sprawca jest zobowiązany do poinformowania poszkodowanego i przekazania mu następujących dnach: numer polisy OC pojazdu, którym kierował sprawca, nazwisko, adres zamieszkania.

Jeśli poszkodowany ze względu na doznane urazy nie jest w stanie spisać oświadczenia, to ww. informacje zostają ujęte w notatce policyjnej sporządzanej na miejscy wypadku przez funkcjonariusza policji. Nasza Kancelaria zajmuje się pozyskiwaniem dokumentów od policji w imieniu poszkodowanego w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.


Kodeks Cywilny

"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę
obowiązany jest do jej naprawienia"

(art. 415 Kodeksu Cywilnego)