Kancelaria Radców Prawnych COMPAS

Kancelaria Prawna

Dochodzenie odszkodowań powypadkowych

Kancelaria Prawna Compas


Prosta
droga do
odszkodowania

Kancelaria Prawna Compasul. Piotrkowska 116
90-006 Łódź

info@compas-odszkodowania.pl

Tel. + 48 535 23 23 35
Fax. + 48 42 296 02 58
Porady prawne

Co zrobić w momencie kolizji lub poważnego wypadku komunikacyjnego ?

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym powinna.


Jeśli sprawcą wypadku jest osoba bliska dla poszkodowanego, jak postępować w sprawie o odszkodowanie ?

Gdy sprawcą wypadku jest osoba bliska dla poszkodowanego (np. małżonek, krewny, znajomy kierował pojazdem i spowodował wypadek), wtedy też należy zgłosić szkodę osobową do towarzystwa ubezpieczeniowego. Odszkodowanie, które zostanie wypłacone nie dotyka finansowo bezpośrednio sprawcy wypadku.


Kodeks Cywilny

"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę
obowiązany jest do jej naprawienia"

(art. 415 Kodeksu Cywilnego)