Kancelaria Radców Prawnych COMPAS

Kancelaria Prawna

Dochodzenie odszkodowań powypadkowych

Kancelaria Prawna Compas


Prosta
droga do
odszkodowania

Kancelaria Prawna Compasul. Piotrkowska 116
90-006 Łódź

info@compas-odszkodowania.pl

Tel. + 48 535 23 23 35
Fax. + 48 42 296 02 58
Dochodzenie odszkodowań dla osób fizycznych

Gdy Klient miał wypadek jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta, motocyklista lub wystąpiło zdarzenie losowe związane z uszkodzeniem ciała lub doszło do napadu, pobicia, to w imieniu Poszkodowanego wystąpimy o:

  • odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, zarówno na mieniu jak i na osobie,
  • zadośćuczynienie, czyli pieniężną rekompensatę za doznaną krzywdę, ból i cierpienie,
  • zwrot kosztów leczenia (wizyty lekarskie, badania, leki, zabiegi rehabilitacyjne),
  • zwrot kosztów transportu w związku z leczeniem (do placówek medycznych, na zabiegi rehabilitacyjne),
  • zwrot kosztów opieki osób trzecich,
  • rentę, utracone zarobki,
  • zwrot kosztów pogrzebu, rentę alimentacyjną.

Gdy Klient utracił mienie lub doszło do jego uszkodzeń, wystąpimy o:

  • odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd,
  • odszkodowanie za mienie skradzione lub zniszczone w wyniku zdarzeń losowych,
  • dochodzimy wypłat odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania.

Oświadczenie sprawcy wypadku << do pobrania >>


Kodeks Cywilny

"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę
obowiązany jest do jej naprawienia"

(art. 415 Kodeksu Cywilnego)