Kancelaria Radców Prawnych COMPAS

Kancelaria Prawna

Dochodzenie odszkodowań powypadkowych

Kancelaria Prawna Compas


Prosta
droga do
odszkodowania

Kancelaria Prawna Compasul. Piotrkowska 116
90-006 Łódź

info@compas-odszkodowania.pl

Tel. + 48 535 23 23 35
Fax. + 48 42 296 02 58
Dochodzenie odszkodowań dla warsztatów samochodowych

Zajmujemy się obsługą warsztatów samochodowych w zakresie dochodzenia odszkodowań oraz rozwiązywaniem problemów z zakresu:

  • zaniżnia kwot odszkodowań kosztorysowych,
  • niewłaściwej kwalifikacji uszkodzeń pojazdu,
  • opóźniania przez ubezpieczyciela likwidacji szkody.

Kodeks Cywilny

"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę
obowiązany jest do jej naprawienia"

(art. 415 Kodeksu Cywilnego)