Kancelaria Radców Prawnych COMPAS

Kancelaria Prawna

Dochodzenie odszkodowań powypadkowych

Kancelaria Prawna Compas


Prosta
droga do
odszkodowania

Kancelaria Prawna Compasul. Piotrkowska 116
90-006 Łódź

info@compas-odszkodowania.pl

Tel. + 48 535 23 23 35
Fax. + 48 42 296 02 58
Porady prawne

Co zrobić w momencie kolizji lub poważnego wypadku komunikacyjnego ?

Jeśli sprawcą wypadku jest osoba bliska dla poszkodowanego, jak postępować w sprawie o odszkodowanie ?


Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym powinna.

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym powinna bezwzględnie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, nawet, gdy nie odczuwa wyraźnych dolegliwości. Nie należy bagatelizować bólu i zawrotów głowy, braku apetytu, senności, czy gorączki. Każda kolizja, nawet drobna stłuczka, w której w pojazd poszkodowanego uderza z tyłu auto sprawcy, niesie za sobą urazy ogólne oraz mikro-urazy kręgosłupa, które mogą przerodzić się w bardzo poważnie dolegliwości.


Kodeks Cywilny

"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę
obowiązany jest do jej naprawienia"

(art. 415 Kodeksu Cywilnego)