Kancelaria Radców Prawnych COMPAS

Kancelaria Prawna

Dochodzenie odszkodowań powypadkowych

Kancelaria Prawna Compas


Prosta
droga do
odszkodowania

Kancelaria Prawna Compasul. Piotrkowska 116
90-006 Łódź

info@compas-odszkodowania.pl

Tel. + 48 535 23 23 35
Fax. + 48 42 296 02 58
Dochodzenie odszkodowań

Tworzymy wykwalifikowany i doświadczony zespół radców prawnych i adwokatów, który w każdej sprawie o odszkodowanie stara się uzyskać jak najwięcej korzyści dla Klienta.

Nasza kancelaria radców prawnych oferuje:

  • Reprezentujemy osoby fizyczne i prawne w zakresie dochodzenia odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych.
  • Występujemy w imieniu Klientów z pozwami do sądów i kontynuujemy sprawy o odszkodowanie już rozpoczęte.
  • Służymy pomocą i radą w trakcie likwidacji szkody, a także w razie zaniżenia odszkodowania lub odmowy jego wypłaty.
  • Bezpłatnie weryfikujemy kwoty przyznanych już odszkodowań.

Dochodzimy odszkodowania z tytułu:

  • Odszkodowania z tytułu polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego (odszkodowanie komunikacyjne OC)
  • Odszkodowania z tytułu szkody na osobie.
  • Odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie.
  • Rekompensata/zwrot kosztów leczenia, opieki osób trzecich, transportu.

Nie pobieramy opłat wstępnych

Oświadczenie sprawcy wypadku << do pobrania >>


Kodeks Cywilny

"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę
obowiązany jest do jej naprawienia"

(art. 415 Kodeksu Cywilnego)